Nimi ja periaatteet

Mitutoyo nimen merkitys

 

Yrityksen japanilainen nimi, Mitutoyo, tarkoittaa suunnilleen "kolmen elementin runsautta", jotka ovat harkitsevuus, hyväntahtoisuus ja voima. Näitä lähestymistapoja arvostaa myös yhtiön perustaja, Mr. Yehan Numata.

 

Nämä Yehan Numatan keskeiset käsitteet täydentyivät länsimaisen filosofian näkökulmilla, joita hän kohtasi opiskellessaan liiketaloustieteitä Yhdysvalloissa.

 

Yehan Numata oli arvostetun japanilaisen temppelin papin poika, jonka mukaan ihmisillä tulisi olla kolme ominaisuutta: järkevyys, hyväluonteisuus ja voima. Järkevyys on hänen tulkintansa mukaan tarkkojen havaintojen kapasiteetti js hyväluonteisuus merkitsee myötätuntoa ja hyväntahtoisuutta muita kohtaan, kun taas vahvuutta tarvitaan täyttämään tehokkaasti oikein tunnistetut vaatimukset.

 

Nämä kolme välttämätöntä piirrettä muodostavat myös perustan hänen liiketoimintafilosofialleen, jonka hän muunsi valmiudeksi innovointiin, yleiseksi oikeudenmukaisuudeksi ja suuntautumiseksi tulevaisuuteen - kolme erittäin tärkeää hyvettä, jotka auttavat hyvän tekoon ihmisenä ja saavuttamaan menestyksen.

 

Numerolla kolme, joka lausutaan japaniksi "mitu" tai "mitsu", on tärkeä merkitys japanilaisessa kulttuurissa ja uskonnossa, esimerkiksi uskonnollisten elementtien lukumääränä. Tämä selittää myös sen, miksi usean yrityksen nimi sisältää tavut "mitu", aivan kuten tämänkin yrityksen nimi.

 

 

 

Mitutoyo Spirit

 

Sana MITUTOYO symboloi kolmea runsautta. "Mitsu" (みつ) tarkoittaa kolmea, kun taas "Toyo" (とよ) viittaa runsauden tilaan. Nimi MITUTOYO valittiin vilpittömällä toiveella nähdä enemmän täydellisiä ihmisiä, luoda vauras yritys ja esitellä oikeamielisyyttä kaikille, samalla kun oli pysyvä toive rauhallisesta maailmasta ja merkityksellisen elämän täyttymyksestä. (Yehan Numata)

 

Hyvä ympäristö, hyvät ihmiset, hyvä tekniikka - tämä on ollut Mitutoyon yritysmotto vuodesta 1934. Mitutoyo pitää tehtävänään tukea yhteiskuntaa tuottamalla korkean tarkkuuden mittalaitteita ja edistämällä laadun kehitystä. Yrityksen tunnuslause "Mitutoyo - precision is our profession" kuvastaa yrityksen erittäin korkeita vaatimuksia työntekijöilleen ja tuotteilleen. Niiden suorituksen on täytettävä korkeimmat standardit, koska Mitutoyo haluaa varmistaa tarkkuuden kaikilla teollisuudenaloilla. Tämä on huippuvalmistajan tapa edistää maailmanlaajuista yhteiskunnan vaurautta. Mitutoyo jatkaa ponnistelujaan edistääkseen tarkkuusmittaustekniikoita tukeakseen asiakkaitaan heidän tuotantoprosesseissaan ja vahvistaakseen markkina-asemaansa.

Mitutoyon filosofia

 

Mitutoyo toiminta-ajatukseen kuuluvat olennaisesti ikuiset "perusarvot", joita organisaation ja työntekijöiden tulee ylläpitää. Se yhdistää kaikki Mitutoyo-yritykset ja niiden työntekijät kaikkialla maailmassa yhteiseen ymmärrykseen ja sitoutumiseen.

 

Perustamme henki

  • Edistää ihmisten hyvinvointia tarkkuusmittausteknologian kautta.
  • Edistää yhteiskunnan hyvinvointia tarkkuusmittausteknologian kautta.

 

Johtamisperiaatteemme

  • Me harjoitamme liiketoimintaamme seuraavia arvoja noudattaen:
     

1. Tarjota ratkaisukeskeistä tekniikkaa asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisen tukemiseen.

 

2. Edistää maailmanlaajuisesti teollisuuden mittauskyvyn kehittymistä.

 

3. Viljellä terveitä ihmissuhteita ja yhteistä menestystä kauppakumppaneiden kanssa.

 

4. Tukea ja edistää maailmanlaajuista rauhaa, ihmisen onnellisuutta ja sopusointua ympäristön kanssa.

 

5.Soveltaa liiketoiminnan käytäntöjä, jotka heijastavat Mitutoyon yhtenäisyyttä ja maailman johtavaa brändiämme.

 

6.Vaalia elinvoimaista yrityskulttuuria, joka inspiroi henkilöstömme intohimoa tehdä parhaansa ja olla paras.

 

 

Yrityksemme motto

 

"Hyvä ympäristö, hyvät ihmiset, hyvä tekniikka"

 

Ohjaavat periaatteemme

 

"Avoimuus, huomaavaisuus, päättäväinen henki"

 

 

 

OUR CORPORATE MOTTO

"Good Environment, good people, good technique"

 

 

OUR CORPORATE SLOGAN

"Precision is our profession"

 

 

Yrityksen eettiset ohjeet

 

Mitutoyo Groupin eettiset ohjeet määrittelevät eettiset arviointiperusteet ja käytännöt, jotka kaikkien johtajien ja työntekijöiden Mitutoyo Groupissa on noudatettava kaikissa yritystoiminnan osa-alueissa. Me Mitutoyo Groupissa käyttäydymme tavalla, joka on linjassa eettisen käyttäytymisen ohjeistuksen kanssa, ja valitsemme eettisen tavan ilman poikkeuksia aina, kun liiketoimintapäätös sisältää ristiriidan voiton ja eettisyyden välillä.

 


ekohouse_temple_image.png

EKO House - Japanilaisen kulttuurin talo

 

 

Tärkeä avain Mitutoyon yritysfilosofian ymmärtämiseen on EKO House, jonka yrityksen perustaja Yehan Numata lahjoitti. Se on paikka, jossa voi suoraan tutustua japanilaisen kulttuurin olennaisiin elementteihin: rakennuksiin ja puutarhoihin, kulttuuriin ja uskontoihin.

 

Japanilaisen buddhalaisen temppelin ja kauniin japanilaistyylisen puutarhan tunnelma muodostavat keskuksen Japanilaisen kulttuurin talossa Düsseldorf-Niederkassen lähellä Euroopan Mitutoyon pääkonttoria. Temppeliin kuuluvat näyttely- ja seminaaritilat, joissa järjestetään erilaisia kursseja konsertteja, elokuvia, lukuhetkiä ja erityisesti japanilaisia tansseja tai "Ikebanaa".

 

EKO House on myös paikka kohtaamisille itäisen ja läntisen maailman välillä.