Tarjoamme asiakkaillemme kalibrointisopimuksia Mitutoyon mittauskoneiden ja -laitteiden systemaattiseen ylläpitoon koko elinkaaren ajaksi. Me vastaamme mittauskoneiden kalibroinneista ja huolloista ja aikataulutamme palvelut puolestanne.

Ota yhteyttä paikalliseen Mitutoyoon!

Käyttökatkojen vähentäminen ennakoivalla huollolla lisää merkittävästi prosessien kannattavuutta ja tehokkuutta. Mittauskoneiden säännöllinen huoltaminen ja kalibrointi varmistaa minimaaliset koneiden käyttökatkot.

Paikan päällä tapahtuvaa palvelua

Mitutoyon kalibrointi ja jäljitettävyys

Kalibrointi on olennainen osa yrityksen toimintaa, jos laadunvalvontaan suhtaudutaan vakavasti.

 

Jatkuvasti korkean tarkkuustason mittaus on mahdollista vain, jos mittalaitteet kalibroidaan säännöllisesti jäljitettäviin standardeihin asiantuntevien huoltoinsinööriemme toimesta. Mitutoyo voi tarjota täyden valikoiman palveluita tämän vaatimuksen täyttämiseksi. 

Kalibrointisopimusten lisätiedot

Vastaamme kalibrointien aikataulutuksesta ja sovimme asiakkaiden kanssa hyvissä ajoin kalibroinnin ajankohdan. 

 

Kalibrointipalvelumme pitää aina sisällään mittauskoneen tarvittavat huollot ja puhdistukset, standardin edellyttävät mittaukset ja säädöt, jos havaitaan poikkeamia tarkkuudessa. Kalibrointisopimuksiimme sisältyvät myös mahdolliset matkustuskulut, joten kustannusten ennakointi on erittäin helppoa.