On useita tärkeitä näkökohtia tarkasteltaessa eri osia ja materiaaleja laitteissa ja mekanismeissa, joita löytyy energiateollisuudesta. Energiajärjestelmät toimivat äärimmäisissä olosuhteissa, mukaan lukien korkeat lämpötilat, paineet ja syövyttävät ympäristöt. 

 

Tarkastukset ja laadunvalvontatekniikat valmistusprosessin aikana auttavat varmistamaan teollisuuden säännöksien ja standardien noudattamisen, jotka on suunniteltu edistämään turvallisuutta ja ympäristön suojelua. 

 


Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja Mitutoyon tarjonnasta energiateollisuuden laadunvarmistuksessa

 

Ota yhteyttä


Yleisiä osia, jotka käyvät laadunvarmistuksen läpi energiateollisuudessa

 

 

 

 

ENERGIAA TUULESTA

Turbines_1400x900.png

Turbiinit

 

Tuuliturbiinit ovat tuulivoimajärjestelmien keskeinen osa. Ne ovat yleensä korkeita ja kapeita rakenteita, joissa on siivet ja jotka pyörivät sähköntuotannon aikaansaamiseksi tuulen avulla. Jokainen näiden laitteiden tarvitsemista komponenteista vaatii perusteellisia testauksia, jotta tiedetään, miten ne toimivat ja kuinka usein huoltoa tarvitaan.

 

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Optical Inspection.png
Optinen/Visuaalinen mittaus

Auttaa havaitsemaan nopeasti mahdolliset vauriot tai kulumiset turbiinikomponenteissa, kuten lavoissa, rungossa tai tornissa, ilman tarvetta fyysiselle kosketukselle.

Icon__Dimensional Measurement.png
Dimensioiden mittaaminen

Dimensioiden mittaukset liittyvät tuuliturbiinin osien muodon, koon ja kulman arvioimiseen selvittääkseen, toimivatko ne optimaalisesti lopullisessa kokoonpanossa.


Rotor Hubs_1400x900.png

Roottorin navat

 

Tuuliturbiineissa roottorin napoja käytetään siirtämään hydraulista nestettä tai ilmaa lapakulmien ohjausjärjestelmään, joka säätää lapojen kulmaa optimaalisen energiantuotannon saavuttamiseksi. Roottorin navat koostuvat yleensä liikkumattomasta rungosta ja laakerien päällä olevasta pyörivästä komponentista, joten niiden laadunvalvonta vaatii useita menetelmiä. Ne pystyvät käsittelemään laajan paine-, lämpötila- ja virtausarvoalueen, mikä tekee niistä monikäyttöisiä komponentteja energiateollisuudessa.

 

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Surface Measurement.png
Pinnankarheuden mittaaminen

Pinnankarheusmittarit ovat hyvin tunnettuja laitteita, jotka on suunniteltu mittaamaan navan pintojen karheutta, tekstuuria tai viimeistelyä. Pinnankarheuden mittaus on tärkeä osa säännöllistä huoltoa, ja se voi estää ongelmia, kuten huonoa suorituskykyä tai ennenaikaista kulumista pintaan liittyvien vikojen tai epäsäännöllisyyksien vuoksi.

Icon__Hardness Testing.png
Kovuuden mittaus

Kovuuden mittauksen aikana kerättyä dataa voidaan käyttää määrittämään, onko navan materiaali edelleen hyväksyttävissä olevien toleranssien rajoissa vai onko se muuttunut liian pehmeäksi tai hauraaksi valmistusprosessin aikana, tai erilaisten ajan myötä tapahtuvien tekijöiden, kuten materiaalin väsymisen vuoksi.

Icon__Dimensional Inspection.png
Dimensioiden mittaaminen

Navan dimensioiden mittamisella varmistetaan laadunvalvontaprosessin aikana, että se täyttää ehdottoman tärkeät vaaditut tekniset vaatimukset. Tätä tekee yleensä koulutettu henkilökunta, joka käyttää tarkkuusmittausvälineitä, kuten mikrometrejä, mitta-asteikkoja tai laserskannereita, mitatakseen navan eri ominaisuuksia, kuten halkaisijoita, pituuksia ja avaintekijöitä, kuten pulttireikien tai kiinnityspintojen syvyyttä. Tämä on erityisen tärkeää, koska se estää virheellisten mittojen aiheuttamia epäsovituksia tai huonoa suorituskykyä.


Blades_1400x900.png

Lavat

 

Tuuliturbiinien lavat valmistetaan yleensä komposiiteista, kuten lasikuidusta tai hiilikuidusta, varmistaakseen, että ne ovat vahvoja mutta samalla kevyitä.

 

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Material testing.png
Materiaalitestaus

Materiaalitestaus sisältää tuuliturbiinisiiven materiaalin fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien analysoinnin, kuten vetolujuuden, väsymisvastuksen ja jäykkyyden. Tämä voi auttaa varmistamaan, että siiven materiaali on korkealaatuista ja täyttää vaaditut tekniset vaatimukset.

Icon__Blade Profile Measurement.png
Lapaprofiilin mittaus

Lapojen dimensionaalinen mittaus on vähemmän ratkaisevaa laitteen vakaudelle, mutta se on kriittinen rooli tuuliturbiinien tehokkuuden kannalta. Tätä varten käytetään yleensä kosketuksetonta makromittausta varten tarkoitettua laitetta erikoisohjelmistoineen. Tämä täyttää tarkan ja nopean mittauksen tarpeet, sillä turbiinisiipien on kestettävä suuria voimia.


ENERGIAA VEDESTÄ

Turbine_1400x900.png

Turbiinit

 

Turbiinit ovat laitteita, jotka muuntavat veden tai höyryn kineettistä energiaa mekaaniseksi energiaksi, jota voidaan käyttää sähkön tuottamiseen. Vettä tai höyryä johdetaan turbiinin lapoihin, mikä saa sen pyörimään ja tuottamaan sähköä.

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Blade Profile Measurement.png
Lapaprofiilin mittaus

Lapojen dimensionaalinen mittaus turbiineissa suoritetaan säännöllisesti laadunvalvontaprosesseissa, jotta voidaan varmistaa, että pituus, paksuus, kulmat ja suoruus ovat kaikki määritysten rajoissa. Yleisimmin käytetään koordinaattimittausta (CMM) erikoisohjelmistolla. Tämä täyttää tarkan ja nopean mittauksen tarpeet, sillä näiden turbiinisiipien on kestettävä suuria voimia.

Icon__Blade Surface Inspection.png
Lavan pintojen tarkastus

Koska näiden aerodynaamisten profiilien pinnat ovat keskeisessä roolissa niiden kyvyssä suorittaa tehtävänsä, on olennaista, että niissä ei ole vikoja. Nopein tapa havaita virheet millä tahansa pinnalla on käyttää kappaletta koskettamatonta tarkastusta yhdistettynä tekoälyyn pohjautuvaan ohjelmistoon, joka on opetettu tunnistamaan tarkalleen, mitä etsiä. Tämä voi olla mitä tahansa odottamattomista halkeamista tai naarmuista valmistusprosessin aikana.

Icon__Material testing.png
Materiaalin testaus

Materiaalin testaus voidaan suorittaa turbiinien komponenteilla varmistaakseen, että ne täyttävät vaaditut standardit lujuuden, korroosionkestävyyden ja muiden ominaisuuksien suhteen, jotka voisivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

ENERGIAA AURINGOSTA

Solar Cell_1400x900.png

Aurinkokennot

 

Aurinkokennot ovat kriittinen osa aurinkoenergia-alaa, koska ne muuntavat auringonvalon sähköksi. Laadunvarmistustekniikat ovat siten olennaisia varmistamaan, että aurinkokennot rakennetaan vaadittujen standardien mukaisesti ja toimivat tehokkaasti.

 

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Non-Contact Measurement.png
Kosketukseton mittaaminen

Varmistaakseen, että valmistusprosessi sujui hyvin, solukomponentit mitataan optisesti, jotta laadunvalvontavaiheessa ei aiheudu vaurioita.


Interconnectors_1400x900.png

Liitäntäjohtimet

 

Aurinkoenergia-alalla laitteita, joita kutsutaan liitäntäjohtimiksi, käytetään aurinkopaneelien yhdistämiseen toisiinsa ja/tai sähköverkkoon. Ne ovat olennaisia siirrettäessä aurinkopaneelien tuottamaa energiaa kodeille ja yrityksille.

 

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Dimensional Measurement.png
Dimensioiden mittaaminen

Jotta varmistettaisiin, että liitospinnat valmistetaan määritysten mukaisesti, usein käytetään kosketuksetonta dimensionaalista mittausmenetelmää tarkastamaan liitäntäjohtimien eri osia.

Icon__Material testing.png
Materiaalin testaus

Tämä sisältää liitäntäjohtimien materiaalien testaamisen jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät laatuvaatimukset. Tämä suoritetaan useimmiten liitäntäjohtimien osana olevien johtojen ja muovien osalta.


Solar Glass_1400x900.png

Aurinkolasi

 

Aurinkolasissa on kyse lasityypistä, joka on suunniteltu erityisesti aurinkopaneeleihin käytettäväksi. Se on erityisesti käsitelty olemaan erittäin läpinäkyvää, kestävää ja sietämään altistumista voimakkaalle auringonvalolle ja muille ympäristöolosuhteille.

 

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Optical Testing.png
Optinen testaus

Tämä sisältää aurinkolasin läpinäkyvyyden ja valon absorptio-ominaisuuksien testaamisen varmistaakseen, että se sallii mahdollisimman paljon auringonvaloa kulkeutuvan aurinkokennoille.

Icon__Material testing.png
Materiaalin testaus

Hyödyllinen määriteltäessä, onko materiaalin fyysisissä ominaisuuksissa virheitä. Tämä on erittäin hyödyllistä valvottaessa aurinkolasille levitettyä heijastamista estävää pinnoitetta. Lasin ja pinnoitteen ominaisuuksien vuoksi valmistajat käyttävät usein automaattista kovuustestauslaitetta, kuten mikro-Vickers, suorittamaan nämä erittäin tarkat testit.Batteries_1400x900.png

Akut

 

Akut ovat tärkeä osa aurinkoenergiajärjestelmiä, koska ne varastoivat aurinkopaneelien päivällä tuottaman ylimääräisen energian käytettäväksi aikoina, jolloin auringonvaloa ei ole saatavilla.

 

 

Laadunvarmistuksen teknologioita

Icon__Optical Measurement.png
Optinen mittaus

Optista mittausmenetelmää voidaan käyttää analysoimaan akkujen sisäistä rakennetta, mukaan lukien aktiivisten materiaalien jakautumista ja elektrodien paksuutta. Tätä tietoa voidaan käyttää akkujen suunnittelun optimoimiseen maksimaalisen tehokkuuden ja suorituskyvyn saavuttamiseksi. Optista mittausmenetelmää voidaan myös käyttää havaitsemaan akussa olevia vikoja ja poikkeavuuksia, kuten halkeamia tai epäpuhtauksia, jotka voivat vaikuttaa akun suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Icon__Low-Force Measurement.png
Matalan testivoiman mittaus

Jotta saadaan tarkkoja tuloksia herkistä näytteistä, kuten akkufoliosta, käytetään konetta, jolla on matala testivoima yhdessä erityisen kiinnitysjärjestelmän kanssa, esimerkiksi tyhjiöalustan kanssa. Tätä menetelmää käytetään folion paksuuden määrittämiseen ennen pinnoitusprosesseja ja niiden jälkeen.


MYYDYIMPIÄ TUOTTEITA - ENERGIATEOLLISUUS

 

Edistyneet koordinaattimittauskoneemme, laserskannauksen teknologiat ja ohjelmistojen monipuolisuus soveltuvat erinomaisesti energiateollisuuden sovellusten vaativaan 3D-mittaukseen.

 

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä meihin