REACH - Tietoa asiakkaille

 

 

 

 

TIEDOTUSVELVOLLISUUS REACH-ASETUKSEN 33 ARTIKLAN MUKAISESTI

REACH-asetus (EC) 1907/2006 on eurooppalainen kemikaaliasetus, joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoittamista.

Sen on oltava voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 1. tammikuuta 2007 lähtien.  

 

Aineen sisällyttäminen "EU:n ehdokasluetteloon" johtaa tiedotusvelvollisuuksiin toimitusketjussa: Jos erittäin huolestuttavan aineen (SVHC) raja-arvo 0,1 % ylittyy sisällytetyssä alatuotteessa, tietoja on annettava REACH-asetuksen 33 artiklan (1) mukaisesti - riippumatta massaprosentista kokonaistuotteessa. Lisäksi vastaanottajille on annettava riittävät tiedot artikkelin turvalliseen käyttöön.

 

Mitutoyo ilmoittaa aktiivisesti liikeasiakkailleen, jos tuotteessa on ainetta (SVHC) täyttääkseen REACH-asetuksen 33 artiklan (1) mukaisen velvollisuuden.

 

Luonnollisesti Mitutoyon peruskehitysstrategian osana on pitää vaaralliset tai vaarallisiksi epäillyt aineet kokonaan poissa tuotteista, eli korvata ne tai olla käyttämättä niitä alun perinkään.