Koulutusmateriaali

Mitutoyon koulutuspakkaus sisältää valikoiman materiaaleja mittaustekniikan teoriasta ja käytännöistä, joita voidaan käyttää niin luokkahuoneissa, työpaikoilla kuin laboratorioissakin. 

Kokoelma sisältää mm. helppolukuisia seinäjulisteita ja kattavan hakuteoksen, täynnä mielenkiintoisia kuvia ja piirroksia, joiden tarkoitus on edistää mittauslaitteiden turvallista ja tehokasta käyttöä ja antaa samalla tarpeeksi taustatietoa, joka voi rohkaista lukijaa jatkamaan opiskelujaan aiheen parissa.

Materiaali on vapaasti ladattavissa pdf-tiedostoina alla olevista linkeistä.

Pikaopas mittauksiin

Paljon tietoa konepajoissa käytettävistä mittalaitteista ja mittauksesta yleensä.

Avaa pdf-tiedosto

Metrologinen hakuteos

Tämä hakuteos on kätevä tietolähde mittauksista kiinnostuneelle henkilölle, esimerkkeinä kovuusarvojen muunnokset, tietoa standardeista sekä mittapalojen toleranssit ja sovellettavuus.

Avaa pdf-tiedosto

Pinnankarheusopas

Ytimekäs taskukokoinen opas laboratorioille ja konepajoille. Kattaa nykypäivän kansainvälisistä standardeista löytyvät määritelmät ja termit, jotka liittyvät tähän tekniikkaan.

Avaa pdf-tiedosto

Käsimittausvälineet

Opas käsimittausvälineiden asianmukaiseen käyttöön ja huoltoon.

Avaa pdf-tiedosto

Dimensiomittauslaitteet

Katsaus erityyppisiin mittauslaitteisiin.

Avaa pdf-tiedosto

IP-luokitusopas

A5-kokoinen ja 16-sivuinen selvitys IP-koodeista, joita käytetään esim. digitaalisten mittausvälineiden suojauksen luokittamiseen pölyä, vettä ja lastuamisnesteitä vastaan.

Avaa pdf-tiedosto

Seinätaulut

Nämä julisteet on suunniteltu tarjoamaan helppolukuista ja aina saatavilla olevaa tietoa konepajojen ja oppilaitosten tyypillisistä mittalaitteista.

Pinnankarheus (EN)

Ympyrämäisyydenmittausvirheet (EN)

Geometriset virheet (EN)

Vipumittakellot (FI)

Mikä mikrometri on (FI)

Mittauskärjet

Tietoa koordinaattimittauskoneissa käytettävistä mittauskärjistä, niiden materiaaleista jne.

Avaa pdf-tiedosto

Julistesetit

Useamman seinäjulisteen settejä:

Setti1 (Mikrometri, Mittakellot, Mittapalat)

Setti2 (Työntömitta, IP-suojaus, Korkeusmittalaite)

Setti3 (Pinnankarheuden mittaus, Geometriset poikkeamat ympyrämäisyydessä)

Setti4 (Vipumittakello, Kovuustaulukoita, Mikrometri)

Setti5 (Geometriset poikkeamat, Mittakärjet)

Setti6 (SPC)

Setti7 (Kovuuden menetelmät, Painaumataulukko, Muuntotaulukot)